MILOUOT

מילואות

Corporation for the Development of 
חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 Haifa Bay Settlements Ltd
  
גליל -  שיווק פירות וירקות מהגליל.
הוקמה בנובמבר 2012  ע"י תשלובת מילואות והיא המשלימה של גליל אקספורט, שהוקמה אף היא ע"י מילואות,  במהלך שנת 2011 .

משווקת:  בננות, אבוקדו, הדרים, פירות אקזוטיים כמו -  אנונה, ליצ'י ועוד. 

מתכננת לקלוט סוגים וזנים נוספים של פירות וכן סוגי ירקות ממגדלים גדולים וקטנים מרחבי הארץ

משרדיה ממוקמים בבניין משרדי מילופרי -  בית האריזה הוותיק של מילואות.  

 
 טל:  972-4-9853102   
phone2, phone, contact, telephone, support, call
location2, location, map, marker, pin
  דואר נע 1032900
  פקס: 1534-9917569         
print2, print, printer
All Right Reserved Milouot LTD. 2017
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
דוא"ל: milouot@milouot.co.il 

MILOUOT

מילואות