MILOUOT

מילואות

Corporation for the Development of 
חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 Haifa Bay Settlements Ltd
  


טלפונים:
משרד החברה - 04-9952107
הנה"ח - 04-9952691
פקס - 04-9952106
מנהל - אייל עובדיה  נייד- 052-8011111

 
phone, phone, contact, telephone, support, call
מגדלי בננות גליל מערבי
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ


מגדלי בננות חברה בבעלות 10 קיבוצים.

- החברה נותנת מספר שירותים למגדלי הבננות:
• אחריות על חומרי האריזה והשינוע של הבננות.
• הקצאת הפרי לשיווק לפי הגדרת איכויות ובשיתוף עם חברת גליל שוק מקומי.
• קבלת הפדיון עבור המגדלים.

- לחברה בית אריזה הגדול ביותר בארץ, שאורז ועושה הבחלה לכל הבננות של כל החברים בחברה והמשקים המשווקים דרך גליל שוק מקומי.
- בית האריזה מספק בננות לכל הרשתות ולכל השווקים.

• בית האריזה ומשרדי החברה ממוקמים בקיבוץ כברי.

מנכ"ל החברה אייל עובדיה
 
 טל:  972-4-9853102   
phone2, phone, contact, telephone, support, call
location2, location, map, marker, pin
  דואר נע 1032900
  פקס: 1534-9917569         
print2, print, printer
All Right Reserved Milouot LTD. 2017
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
דוא"ל: milouot@milouot.co.il 

MILOUOT

מילואות