MILOUOT

מילואות

Corporation for the Development of 
חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 Haifa Bay Settlements Ltd
  
פרופיל חברה: 
מילופרי ממפעלי תשלובת מילואות אשר בבעלות קיבוצים ומושבים בגליל המערבי הנו בית אריזה לאבוקדו, הדרים ופירות אחרים הנמצא בסמוך לקיבוץ ראש הנקרה שבצפון.
הוא מהווה גם מרכז לנוטעי ופרדסני הגליל המערבי ונותן סל שירותים מגוון הכולל: מערך הדרכה, מו"פ וניסיונות, מימון לנטיעות ולהשקעות, כנסים וסיורים מקצועיים, מידע מהשווקים השונים, קניינות מרוכזת של תשומות חקלאיות, שרותי שמירה ועוד.
כמו כן מקיים מילופרי מערכת איכות במפעל ואצל המגדלים ועומד בדרישות התקנים ISO 9001 מהדורה 2000, EUREPGAP ,BRC, ו- TESCO.

מטרת המפעל
להביא את התמורה המרבית למגדלים עבור תוצרתם תוך צמיחה מתמדת ולספק ללקוחות ביצוא ובשוק המקומי תוצרת טרייה ובאיכות גבוהה.

אבוקדו 
מטעי האבוקדו הראשונים בגליל המערבי ניטעו בשנות החמישים. החל משנת 1963 החלו לארוז אבוקדו בבית האריזה לתפוחים ואגסים שבמילואות.
הנטיעות הגדולות של סוף שנות השבעים הפכו את הגליל המערבי לגורם מוביל בענף האבוקדו ובשנת 1982 הסתיימה הקמתו של בית האריזה לאבוקדו במקומו הנוכחי. בשנים האחרונות אורזים בבית-האריזה בין 15-20 אלף טון בשנה שהם כ- 30% מכלל היבול בארץ.
כ- 75% משווק ליצוא ובעיקר למערב אירופה . הזן העיקרי הוא האס ובנוסף אטינגר, פוארטה, ארדיט, ריד וזנים נוספים.

הדרים 
בשנת 2002 הוקם בתוך מילופרי מערך אריזה להדרים וזאת כדי לאפשר למגדלים לקבל שירותי מיון ואריזה ולפתח את ענף הפרדס.
במפעל נארזים כ- 8,000 טון הדרים בשנה מהזנים פומלו צ'נדלר, אשכולית אדומה ולבנה, פומלית וקליפים שונים. עיקר הפרי מופנה ליצוא לאירופה ולמזרח הרחוק. פרי ההדר של הגליל המערבי מצטיין באיכותו הגבוהה ומבוקש מאוד על ידי היצואנים.

פירות סובטרופיים
בנוסף לאבוקדו ולהדרים נותן מילופרי שירותי מיון ואריזה לפירות סובטרופיים כמו ליצ'י, (כרבע מהיבול בארץ) פיטאיה ופסיפלורה.

פירות אורגנים 
בית האריזהמתמחה בטיפול בפירות אורגנים בתחום האבוקדו ההדרים ופירות אחרים.
 

מילופרי - ד.נ. גליל מערבי 2282100, טל: 04-9859362/326, פקס: 04-9859317
vered@milopri.com

טבעביז

חברת מילופרי – פיתוח והטמעת נהלים לעיבוד חקלאי משמר טבע
 
 טל:  972-4-9853102   
phone2, phone, contact, telephone, support, call
location2, location, map, marker, pin
  דואר נע 1032900
  פקס: 1534-9917569         
print2, print, printer
All Right Reserved Milouot LTD. 2017
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
דוא"ל: milouot@milouot.co.il 

MILOUOT

מילואות