MILOUOT

מילואות

Corporation for the Development of 
חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 Haifa Bay Settlements Ltd
  

אסיפת המשקים של מילואות ומשקי המפרץ אישרה
את מינויו של אלון אריאל למנכ"ל התשלובת


אני מברך את אלון אריאל על כניסתו לתפקיד מנכ"ל מילואות ומנכ"ל משקי המפרץ. לאחר שנה לא פשוטה עם שלל התמודדויות אנו נרגשים להתחיל לצעוד יחד ולהמשיך להוביל את מילואות בהצלחה ובציפייה לבאות. אנחנו סמוכים ובטוחים שאלון יוביל את מילואות בהצלחה ויביא את יכולותיו ונסיונו הרב לידי מעשה כאן במילואות.

ביום חמישי, 11.03.2021 אישרה אסיפת המשקים של תשלובת מילואות ומשקי המפרץ את מינויו של אלון אריאל למנכ"ל התשלובת. אריאל, 54 ,בן קיבוץ בית העמק וחבר בית העמק. נשוי לרחלי + 3. למד הנדסת מכונות ותואר ראשון בכלכלה וכימייה, 2 קדנציות של ריכוז משק בבית העמק, 3 שנים יו"ר של קיבוץ כפר רופין, מסיים 13 שנה בתעשיות ביולוגיות בית העמק, שמתוכם 10 שנים מנכ"ל החברה.

אריאל מנהיג מטבעו ותפיסתו הניהולית הובילה אותו בהצלחה בחברות השונות אשר ניהל לפני כן. אריאל יכנס לתפקיד כחצי שנה לאחר פטירתו של המנכ"ל הקודם און ברזילי ז"ל שנפטר לאחר שנדבק בנגיף הקורונה. כניסתו לתפקיד של אריאל תוסיף יציבות ותהווה נדבך של המשכיות והתחדשות במילואות. כדברי אלון: "אני מודע לעובדה שאני נכנס לנעליים מאוד גדולות ומקווה שאצליח להמשיך את דרכו של און ולקחת את מילואות לעשור הבא, עם עקב על הקרקע, עם התמיכה שלכם, עם שמירה על ההון האנושי הקיים במילואות".

עלה והצלח!

יהודה בכר | יו"ר מילואות
 
 
-

מילואות

דואל: milouot@milouot.co.il
 
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
Facebook
All Right Reserved Milouot LTD. 2021
print2, print, printer
 פקס: 1534-9917569 
 
location2, location, map, marker, pin
דואר נע אשרת 1032900
 
-
phone2, phone, contact, telephone, support, call
טלפון: 04-9853102