מחיר הקולחים:  1.0 ₪ למ"ק + מע"מ 
 


מאגרי אשר

משרדי ההנהלה מילואות: ד.נ אשרת 1032900
location2, location, map, marker, pin
טלפון: 9853102- 04
phone2, phone, contact, telephone, support, call
פקס: 04-9853268
print2, print, printer
 ישיר  9853127–04
phone6, phone, contact, telephone, support, call