MILOUOT

מילואות

Corporation for the Development of 
חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 Haifa Bay Settlements Ltd
  

התארגנויות איזוריות

התארגנות גידולי שדה וירקות - גליל מערבי

התארגנות מגדלי הגליל המערבי כוללת את כל המשקים השיתופיים מראש הנקרה בצפון עד יגור ושער העמקים בדרום והסוללים, יודפת ויסעור במזרח.

רוב המגדלים מאוגדים בשותפויות של מספר משקים כדי להביא להתייעלות תפעולית, מקצועית וכלכלית.

סה"כ השטחים המעובדים עומד כל כ- 70,000 דונם וסל הגידולים כולל- כותנה, תירס לתעשייה, עגבניות לתעשייה, חימצה, חמניות, אבטיחיםלמאכל ולגרעינים, גידולי מזון לרפתות (חיטה, תירס וסורגום לתחמיץ שחתות וקש), אפונה, אגוזי אדמה וגידולים אחרים.

המבנה הארגוני של ההתארגנות בנוי ממרכז ההתארגנות ומתחתיו ועדת מגדלים הכוללת 5 נציגי מגדלים ונציג ההדרכה. ההתארגנות היא מקור הסמכות של מנהל התארגנות הגד"ש.

ההתארגנות פועלת תחת המבנה של מילואות וממוקמת באתר מילוסיב 

התארגנות המגדלים פועלת בכל נושא אשר יש בו יתרון לייצוג וטיפול משותף כמו -
- מחקרים, ניסיונות וקידום נושאים מקצועיים.
- ארגון מערך ההדרכה.
- הכנסת גידולים חדשים.
- עזרה ביצירת שיתופי פעולה בין המגדלים.
- ניהול מו"מ על מחירי תוצרת והתקשרויות עם ספקים ולקוחות.
- יצוג האזור בגופים הארציים - התארגנות המגדלים, מועצות יצור ושיווק, משרד החקלאות וכו'.
- עריכת קורסים מקצועיים וניהוליים.
- עריכת כנסים וסיורים למגדלי האזור.
- מעורבות ויזום בנושאי מים וקרקע.
- עזרה לענפים בפתרון מחלוקות וקשיים בתוך עצמם ועם הסביבה.
- הכנת תחשיבים לגידולים השונים וניתוחים כלכליים לפי הצורך.
- העברת מידע רלוונטי ועדכני מגורמים שמחוץ לאזור אל מגדלי האזור ובין מגדלי האזור.


איתן שפר
רכז התארגנות גד"ש וירקות
טלפון : 052-8834185, פקס: 04-9653187

 

התארגנות מגדלי האבוקדו וההדרים במשקי מילואות

התארגנות מגדלי האבוקדו במשקי מילואות

מטרות ההתארגנות
1. תמיכה מקצועית במטעים באמצעות פרוייקט הדרכה מתערבת.
2. העלאת היבולים ושיפור איכות הפרי.
3. סיוע ארגוני, מקצועי וכלכלי למטעים - מפעל לעיבוד מטעים.
4. קידום נושא המו"פ - ועדה אזורית.
5. טיפול בקניות מרוכזות של תשומות בשיתוף משקי המפרץ.
6. שמירה על מטעים נקיים ממזיקים וחומרי הדברה.
7. הסבת כנות והתאמת המטעים לשימוש במים מושבים.
8. ייצוג המגדלים במוסדות פנימיים וחיצוניים.
9. טיפוח הקשר והרגשת השותפות של המגדלים ובית האריזה מילופרי.

מוסדות ההתארגנות
1. הנהלה - הנהלת מילופרי מכהנת גם כהנהלת ההתארגנות, בהנהלה חברים כ - 10 רכזי ענפים ונציגי משקים בנוסף לבעלי תפקידים מטעם מילואות. נציג מטעם המגזר הפרטי חבר בהנהלת מילופרי ומיצג את מאות המגדלים הפרטיים המשווקים את תוצרתם באמצעות מילופרי. ההנהלה עוסקת בנושאים הקשורים בהתארגנות ויוזמת פעילויות רבות לשיפור הניהול ותנאי הגידול במטעים.
2. ועדה אזורית - הועדה עוסקת בתחום המחקר והפיתוח המקצועי באזור. בשנים האחרונות התרחב מעגל התצפיות והניסויים ומרבית המשקים לוקחים בו חלק. אזור הגליל המערבי הפך לגורם מוביל ומשפיע בתחום מו"פ האבוקדו. בראש הועדה עומד עזרא אידלמן מקיבוץ עין המפרץ.
3. ועדת קניות - הועדה עוסקת בקניית תשומות בעיקר באמצעות הקניין של משקי המפרץ.
4. הנהלת הדרכה מתערבת - הנהלת פרוייקט ההדרכה מלווה את עבודת המדריכים בשטח ומבקרת את פעילותם בנוסף להנהלה קיימת הנהלה תפעולית הנפגשת מידי חודש ודנה בנושאים המקצועיים.
5. מפעל לעיבוד מטעים - החברה הוקמה ע"מ לסייע למשקים המתקשים באחזקת המטע, החברה פועלת כגוף עצמאי ומספקת את שרותיה למשקים המעונינים.
6. קרן השקעות במטעי אבוקדו - "משקי המפרץ" ומילופרי הקימו קרן לעידוד הנטיעות והסבת המטעים לשימוש במים מושבים. הקרן גייסה 3 מיליון ש"ח. הקרן נותנת הלוואות למשקים בתנאים נוחים ולפי קריטריונים שנקבעו ע"י הנהלה ציבורית.
7. פרוייקט הסבת כנות ומים מושבים - הנהלת ההתארגנות בחרה בפרוייקטור שתפקידו לתאם בין כל הגורמים העוסקים בנושא, לפתוח חסמים ולנסות לקדם את הפרוייקט בקצב מזורז.


הקשר עם בית האריזה מילופרי
הקשר עם בית האריזה הינו יום יומי ואינטראקטיבי. בית האריזה הינו בבעלותם של המשקים החברים בהתארגנות ופועל מטעמם ולמענם.
פרוייקטים משותפים כגון: הדרכה מתערבת, תהליך הטמעת מותג "אקופרש" (ISO), קנייה משותפת של תשומות ועוד הינם חלק מהפעילות היום יומית המשותפת לבית האריזה ולהתארגנות.
התארגנות ההדרים - מילואות צפון התארגנות ההדרים של מגדלי גליל המערבי מטפלת בבעיות השונות הקשורות לענף בתחום האגרו טכני , שיווקי, ושותפה למו"פ האזורי והארצי.
היא מייצגת את מגדלי האזור בפני גופים שונים : מועצה לשווק פרי הדר, ארגון מגדלי פרי הדר, חברות שיווק.

היא מאגדת 14 משקים שיתופיים וכ- 30 מגדלים פרטיים בעיקר מהמגזר המושבי.

ההתארגנות קשורה לבית אריזה גליל מערבי של תנופורט ועובדת לרוב עם החברה הזאת בשיתוף פעולה מלא.

כיום יש כ- 5,500 דונם פרי הדר באיזור בעיקר פומלית, פומלו, אשכולית אדומה ופומלו אדום.

המחזור הכספי נע סביב 5 מיליון $.

 
מר מוטי גדיש
רכז התארגנות האבוקדו וההדרים
04-9859336
054-4859336

 

התארגנות הרפת בגליל המערבי / משקי המפרץ

התארגנות וולונטרית של 13 רפתות :
רפת אושה, רפת מנור (אילון), אפק, בית העמק, יסעור,כפר מסריק, מעל"ה(לוחמי הגטאות) מורן, סע, נעמן (עין המפרץ), ראש הנקרה, רפת הגליל המערבי(רגבה), תפן ( תובל)
להתארגנות יש הנהלה המורכבת ממנהלי הרפתות המתכנסת 5-6 פעמים בשנה וע"פ הצורך כדי לדון בנושאים שונים הקשורים לרפת, רכז ההתארגנות מייצג את הרפתות במועצת מגדלי בקר, מועצת החקלאות , בפורום החקלאי במועצה האזורית מטה אשר. רכז ההתארגנות אחראי על ארגון כנסים מקצועיים, ריכוז הצעות מחיר עבור רכישת חומרי גלם ומזונות גסים, ניהול מכרזי בקר שבועיים ואירגון ערבי רפתנים.יואב ברנע
רכז ההתארגנות
טלפון: 052-2978150 
דוא"ל:
mrv-refet@icba.org.il

 
 
 טל:  972-4-9853102   
phone2, phone, contact, telephone, support, call
location2, location, map, marker, pin
  דואר נע 1032900
  פקס: 1534-9917569         
print2, print, printer
All Right Reserved Milouot LTD. 2017
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
דוא"ל: milouot@milouot.co.il 

MILOUOT

מילואות