חילופים במערכת  
דפנה סוקול משבי-ציון נכנסה לתפקיד מנהלת מחלקת משאבי-אנוש של התשלובת במקום מוטי רעות מלוחמי-הגטאות, בראשית חודש יולי.  בתוך-כך נחנכו משרדי מח' מש"א החדשים 

מנהל חדש לגליל אקספורט
נבחר מנהל חדש לגליל אקספורט במקום עודד יעקבסון ז"ל, שנפטר  בחודש אפריל.  דרור איגרמן מנס-ציונה ייכנס לתפקידו
ב-1/9/14

יום גיבוש בטבע  
מגדלי האבוקדו מקיבוצי הגליל המערבי ועובדי בית-האריזה  מילופרי יצאו ליום מעניין, מרגש ומגבש באזור חבל לכיש. היה שווה!


ממיינים ואורזים בנוף משגע
בית האריזה פרי הרי הגליל , שנרכש לא מכבר ע"י מילואות, החל את עונת אריזת פירות הקיץ - אפרסקים, נקטרינות, רימונים ועוד...             

                                                                                         
מילועוףיציר כפייםמילוברתדיעדמאגרי אשרמילוקורמטה מילואותמילודע & מיגלמגדלי הבננות גליל מערבימילופרי
                   מילואות - טלפון: 04-9853102, פקס: 1534-9917569 , דואר נע אשרת 25201

בניית אתרים - מועלם גלית