עלון מילואות פברואר 2017


 
יהודה בכר - יו”ר מילואות
סיכום שנה מזווית אישית
2016  נתנה לי תחושה של מיצוי כל ההפתעות שהסביבה יכולה לזמן
תוך מעורבות רגולטורית שנוגסת בכל חלקה טובה, ללא בושה וללא
פוליטיקל קורקט וזאת בחדווה רבה שלא לאמור שמחה לאיד.
קרא עוד >
 
 
העברת ה”שרביט” - חילופי מזכ”ל מילואות
החל מ 1.2.17- יחליף שוקי בשן (בית העמק) את רמי רז (גשר הזיו) בתפקיד מזכ”ל מילואות.
רמי מסיים 22 שנה בתפקיד וימשיך לעבוד כגימלאי במשרה חלקית.
למרות שטרם נפרדים מרמי ,לא יכולנו שלא לציין את סיום התפקיד, ולנצל את הרגע להודות
לרמי בגין פועלו המסור, תרומתו המשמעותי, עבודתו ועשייתו המבורכת רבת השנים עבור
תשלובת מפעלי מילואות, בעליה ועובדיה.
קרא עוד >
 
 
אסטרטגיה דו צדדית
מנכ”ל שופרסל איציק אברכהן בביקור במפעלי תשלובת מילואות:
“שופרסל רואה במילופרי ובמילועוף לקוחות אסטרטגים חשובים לחברה..."
קרא עוד >מילועוףיציר כפייםמילוברתדיעדמאגרי אשרמילוקורמטה מילואותמילודע & מיגלמגדלי הבננות גליל מערבימילופרי
                   מילואות - טלפון: 04-9853102, פקס: 1534-9917569, דואר נע אשרת 25201

בניית אתרים - מועלם גלית