אמצע החיים - הזדמנויות חדשות
במהלך חודש ספטמבר תתקיים במילואות סדנא לעובדים הנמצאים על סף יציאה לגימלאות לקראת הבאות...

נדל"ן בתנופה
בשטחי מילואות נמשכת ומתרחבת פעילות השכרות השטחים והמבנים.

קטיושה - מזכרת מהעבר
בהכנת תשתיות לבניית בניין חדש במילואות מזרח התגלתה מתחת לאדמה קטיושה ישנה. כוחות הבטחון שהוזעקו למקום ניתרלו אותה בהצלחה.

 
מילועוףיציר כפייםמילוברתדיעדמאגרי אשרמילוקורמטה מילואותמילודע & מיגלמגדלי הבננות גליל מערבימילופרי
                   מילואות - טלפון: 04-9853102, פקס: 1534-9917569 , דואר נע אשרת 25201

בניית אתרים - מועלם גלית