אסיפת המשקים השנתית  תתקיים ביום חמישי 10/4/2014 במילואות בהשתתפות נציגי המשקים-הבעלים, ראשי  המועצות האזוריות מטה-אשר וזבולון, מזכיר התנועה הקיבוצית ומוזמנים נוספים.  

סקר במשקים - התבצע סקר במשקים בנושא שיתופי פעולה בינם לבין תשלובת מילואות.  תוצאותיו יפורסמו בקרוב. 


     
מילועוףיציר כפייםמילוברתדיעדמאגרי אשרמילוקורמטה מילואותמילודע & מיגלמגדלי הבננות גליל מערבימילופרי
                   מילואות - טלפון: 04-9853102, פקס: 1534-9917569 , דואר נע אשרת 25201

בניית אתרים - מועלם גלית