עלון מילואות דצמבר 2016

1. החוקרים נלחמים נגד מזיקים באבוקדו, פטריות וחיפושיות...  קרא עוד >

2."מילואות היא נכס כלכלי אדיר שנבנה במשך שנים. מילואות חזקה תשמור על קיבוצים חזקים..."  קרא עוד >

3.תיקון חוק המים - החקלאים יוצאים למאבק ....  קרא עוד >מילועוףיציר כפייםמילוברתדיעדמאגרי אשרמילוקורמטה מילואותמילודע & מיגלמגדלי הבננות גליל מערבימילופרי
                   מילואות - טלפון: 04-9853102, פקס: 1534-9917569 , דואר נע אשרת 25201

בניית אתרים - מועלם גלית