MILOUOT

מילואות

Corporation for the Development of 
חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 Haifa Bay Settlements Ltd
  
מילוקור - קירור ברמה אחרת

- במילוקור להשכרה חדרי קירור 0 מעלות וקירור -18 מעלות.

- במילוקור בקרת טמפרטורה ממוחשבת בחדרי הקירור, רישום טמפרטורה לאורך זמן, 
  מערכות התראה על תקלות זמינות 24 שעות ביממה.

- במילוקור תוכנה לניהול מלאי לקוחות כשרות עבור הלקוחות.

- במילוקור שרותי מלגזה להעמסה ופריקה כשרות עבור הלקוחות.

- במילוקור שמירה 24 שעות ביממה של חברת אבטחה.

- מילוקור ממוקמת על הכביש הראשי חיפה עכו וקיימת גישה נוחה למשאיות וכלי הרכב השונים.

- צוות מילוקור לרשותכם לכל נושא וגם בשעות חריגות במידת הצורך