MILOUOT

מילואות

Corporation for the Development of 
חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 Haifa Bay Settlements Ltd
  


טלפונים:
משרד החברה - 04-9859340
הנה"ח - 04-9859339
פקס - 04-9859338
מנהל - אייל עובדיה - 04-9859340, נייד- 052-8011111
phone, phone, contact, telephone, support, call
מגדלי בננות גליל מערבי
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ


מגדלי בננות חברה בבעלות 10 קיבוצים.

- החברה נותנת מספר שירותים למגדלי הבננות:
• אחריות על חומרי האריזה והשינוע של הבננות.
• הקצאת הפרי לשיווק לפי הגדרת איכויות ובשיתוף עם חברת גליל שוק מקומי.
• קבלת הפדיון עבור המגדלים.

- לחברה בית אריזה הגדול ביותר בארץ, שאורז ועושה הבחלה לכל הבננות של כל החברים בחברה והמשקים המשווקים דרך גליל שוק מקומי.
- בית האריזה מספק בננות לכל הרשתות ולכל השווקים.

• בית האריזה ומשרדי החברה ממוקמים בקיבוץ כברי.

מנכ"ל החברה אייל עובדיה